INTIMNA HIGIJENA ŽENE

Higijena polnih organa žene je važan faktor prevencije infekcija ženskih polnih organa. Vagina su „vrata" kojima genitalni organi, ali i trbušna šupljina žene (što npr. kod muškarca nije slučaj) komuniciraju sa vanjskim svijetom. Vagina se nastavlja na matericu, sa kojom komunicira preko grlića, materica na jajovode, a jajovodi su otvoreni prema trbušnoj šupljini. Navedena komunikacija među organima je put širenja infekcija.

Koža stidnice je blizu dijelova tijela u kojima ima dosta tame i vlage (unutrašnjost bedara), što su dobri uslovi za razvoj bakterija. Blizina čmara vaginalnom otvoru takođe je važan fakor koji doprinosi kontaminaciji vagine bakterijama. O normalnoj vaginalnoj flori, njenom značaju, kao i patogenim bakerijama u vagini govorili smo u poglavlju o seksualno prenosivim infekcijama, tako da ćemo ovdje dati nekoliko savjeta o održavanju intimne higijene.
  • kožu stidnice prati sapunom koji ima „kiselu" pH vrijednost (naznačena je na pakovanju), obično od 3.5-4.5, koji ne pogoduje razvoju bakterija
  • stidnicu prati mlakom vodom, pokretima od vagine ka čmaru, a ne suprotno, kako se bakterije oko čmara ne bi nanijele na stidnicu
  • ispiranje vagine („douche") se ne preporučuje, jer može oštetiti normalnu vaginalnu floru i mlazom vode unijeti patogene bakterije u vaginu. Ispiranje se danas smatra faktorom rizika za nastanak polno prenosivih infekcija
  • nositi pamučno donje rublje, koje nije tijesno i ne žulja
  • tokom menstruacije uloške mijenjati 4-5 puta dnevno, a tampone 5-6 puta. Tampone ne ostavljati preko noći u vagini, jer to povećava rizik od toksičnih bakterijskih infekcija, koje mogu imati smrtni ishod.
  • Dnevne uloške koristiti rijetko ili nikako.
  • Koristiti kondom kao zaštitu od polno prenosivih infekcija
  • Redovne posjete ginekologu, kako samo to više puta naglasili u drugim poglavljima