FAZE MENSTRUALNOG CIKLUSA

Menstrualni ciklus odvija se na tri nivoa:
 • hipotalamus i hipofiza
 • jajnici
 • materica
Hipotalamus i hipofiza regulišu nivo spolnih hormona. Najvažniji hormoni menstrualnog ciklusa su:
 • GnRH - gonadotropin realising hormon
 • FSH - folikulstimulirajući hormon
 • LH - luteinizirajući hormone

GnRH je hormon hipotalamusa koji stimulativno deluje na hipofizu koja započinje sa sintezom povećanih količina FSH i LH hormona. Povećana količina FSH što dovodi do sazrjevanja 20 jajnih ćelija u jajniku. Istovremeno i LH ulazi u krvotok, dolazi do jajnika i podstiče ih da luče hormon estrogen. Estrogen sa svoje strane utiče na rast endometrija, priprema ga da primi oplođeno jajašce i stvara uslove za dalji razvoj materice i dojki ukoliko dođe do začeća. Pod dejstvom LH i estrogena jajna ćelija sazrjeva i oslobađa se, a ovaj proces naziva se ovulacija. Obično se oslobađa samo jedna jajna ćelija, mada se može desiti da se oslobodi više ćelija. Ako u tom slučaju dođe do oplodnje nastaju blizanci, trojke ili višestruke trudnoće.

Nakon ovulacije od folikula u kome se jajna ćelija nalazila stvara se privremena endokrina žlijezda- žuto tijelo – koje izlučuje hormon progesteron. Ukoliko ne dođe do začeća, žuto tijelo propada i nestaje, a zbog nedostatka progesterona dolazi do ljuštenja endometrija koji odlazi sa menstrualnom krvlju, označavajući kraj ciklusa.

U odnosu na promjene u jajniku menstrualni ciklus se dijeli na tri faze:
 • Folikularna (proliferativna) faza ciklusa
 • Ovulatorna faza ciklusa
 • Lutealna ili korpus luteum faza ciklusa (faza žutog tijela)

Folikularna faza
Folikularna faza je faza u kojoj se zbiva rast i sazrijevanje folikula i jajne ćelije. Ova faza započinje prvog dana menstruacije, a završava sazrijevanjem jajne ćelije i ovulacijom. Obično traje 10 do 14 dana. U ovoj fazi FSH stimuliše rast mnogih folikula u jajniku podstičući proizvodnju estrogena. Lučenje estrogena dovodi do zadebljanja endometrija. U ovoj fazi će samo jedan od 500 do 1000 folikula, koji su započeli sa rastom prvog dana menstrualnog ciklusa, da sazrije. Neposredno pred ovulaciju doći će do porasta koncentracije izlučenog LH u hipofizi, što dovodi do prskanja folikula i ovulacije, odnosno izbacivanja zrele jajne ćelije u jajovod.

Ovulatorna faza

Ovulatorna faza traje između 1 i 2 dana. U ovoj fazi se jajna ćelija oslobađa iz folikula u procesu koji se zove ovulacija. Ovulacija nastaje 16 do 36 h po povišenju nivoa LH, a dešava se između 10. i 16. dana prije sljedeće menstruacije. Po oslobođenju, jajna ćelija počinje da se kreće prema materičnoj duplji kroz jajovod i u toku tok kretanja može biti oplođena.

Lutealna ili korpus luteum faza
Lutealna ili korpus luteum faza ciklusa (faza žutog tijela) traje uobičajeno 12-16 dana. Nakon ovulacije, pod uticajem LH na mjestu rasprsnutog folikula razvija se u žuto tijelo (lat. corpus luteum) koje proizvodi progesteron. Djelovanje progesterona i estrogena potiče predhodno proliferisan endometrij na pripremu gustog sloja krvnih žila na koje se oplođena jajna ćelija može pričvrstiti i dalje razvijati. Ako je jajna ćelija oplođena, taj sloj krvnih žila se pretvara u posteljicu ili placentu. Corpus luteum ili žuto tijelo nastavlja proizvoditi progesteron i estrogen. Embrinon započinje sa produkcijom humanog horionsko gonadotropina (HCG) koji djeluje na žuto tijelo produžavajući njegovu funkciju koja će obezbediti nesmetan razvoj trudnoće a mensterualno krvarenje izostaje. Ukoliko do oplodnje ne dođe, corpus luteum propadne u oblik koji se naziva corpus albicans (lat.bijelo tijelo), a koncentracija estrogena i progesterona opada što predstavlja signal hipotalamusu da započne sa novim menstrualnim ciklusom. Na kraju sloj endometrija se ljušti i gubi s menstrualnim krvarenjem.


U odnosu na promjene na sluznici matrice menstrualni ciklus se dijeli u dvije faze:
 • proliferativnu fazu menstrualnog ciklusa i
 • sekretornu fazu menstrualnog ciklusa